Dijitalleşme

21. yüzyılda endüstri (sanayi) dördüncü devrimini yaşıyor. 18. Yüzyılda buhar makinesinin icadıyla başlayan süreç günümüzde internetin devreye girmesiyle endüstri 4.0 olarak devam ediyor. Görülen odur ki teknoloji geliştikçe sanayi alanında daha çok devrimler göreceğiz. Sizlere endüstri 4.0 tarihi hakkında bilgiler aktarmaya çalışacağız.

Geçmişten Günümüze Sanayi Devrimleri

İlk sanayi devrimi (endüstri 1.0), su ve buhar gücünü kullanarak mekanik üretim sistemleri ile ortaya çıktı. Buhar makinesinin icadı ile trenler ve gemiler bu devriminin başlangıç sebebi sayılmıştır. 18. Yüzyılın ikinci yarısında İngiltere’de başlayan bu süreç daha sonra Kuzey Avrupa ve Kuzey Amerika’ya yayılmıştır.

İkinci sanayi devrimi (endüstri 2.0) ve üçüncü sanayi devrimi bir bütün olarak kabul edilip “teknoloji devrimi” olarak adlandırılıyor. Elektriğini bulunması ve araçlarda benzinin kullanmasıyla süreç çok hızlı gelişiyor. Ucuz çelik üretimi yönteminin bulunmasıyla başlayan süreç Edison’un ampulü bulmasıyla gelişmiştir. Elektriğin makinelere ve fabrikalara gelmesi, seri üretimi hızlandırmıştır.

Üçüncü sanayi devrimi (endüstri 3.0) ile dijital döneme geçildi. Makineler tamamen elektronik oldur. 3 D baskı, üretim yöntemleriyle birlikte, üretim tamamen otomatik hale geldi.

Endüstri 4.0’ün Temeli

1988, AutoIDLab, 2000 Nesnelerin İnterneti, 2010 Hücresel Taşıma Sistemi ve 2020 Otonom Etkileşim ve Sanallaştırma gelişmeleriyle dördüncü sanayi devrimi (endüstri 4.0)’ne geçilmiş oldu. Bu süreçte internet etkin rol oynayan faktör olarak öne çıkıyor.

Endüstri 4.0; nesnelerin interneti, hizmetlerin interneti ve siber fiziksel sistemler olmak üzere üç yapıdan oluşuyor. Bu devrim, değer zinciri ve teknolojilerinin birleştirildiği temelinde oluşan kolektif bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. İnternet ve dijital teknoloji sayesinde modüler akıllı fabrikalar kurulmaya başlandı.

Bu sistemle birlikte üretim süreci tamamen izlenebilir hale geliyor. Hizmetler tam zamanlı olarak kontrol edilebiliyor ve gerçek zamanlı iletişimler kurulabiliyor.

Endüstri 4.0’ün Getirdikleri

Endüstri 4.0, birçok çağdaş otomasyon sistemini, veri alışverişlerini ve üretim teknolojilerini içeriyor. Bu süreçte, üretim ortamında her bir veri toplanıyor, iyi bir şekilde izlenip analiz ediliyor. Böylece daha verimli iş modelleri ortaya çıkıyor. Endüstri 4.0’te temel olarak düşük maliyetli, az enerji harcanan, az yer edinen, az ısı üreten ve yüksek güvenilirlikte çalışan donanım/donanımlar hedef alınıyor. Bu donanımlar buzdolabından tutun, sanayi makinelerine kadar uygulanabilir/monte edilebilir hale getirilmesi temel amaç kabul ediliyor.

Üretim sürecinde, bu sistem insanlardan bağımsız olarak çalışabiliyor. Tam zamanlı olarak istenilen zamanda bilgi paylaşımı yapabiliyor. Bunun sonucunda da düşük maliyetli, daha az enerji harcayan, zamandan tasarruflu ve verimli bir üretim oluşuyor.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.