Otomasyon Dijitalleşme

Endüstriyel Otomasyonda Siber Güvenlik ve Önemi

Günümüzün birbirine bağlı dünyasında endüstriyel otomasyon giderek yaygınlaşmakta, üretim süreçlerinde devrim yaratmakta ve verimliliği artırmaktadır. Bununla birlikte, endüstriyel sistemler daha bağlantılı ve dijital hale geldikçe, daha yüksek siber tehdit riskine de maruz kalmaktadırlar. Siber güvenlik, endüstriyel otomasyon sistemlerinin olası saldırılara karşı korunmasında, hassas verilerin korunmasında, operasyonel sürekliliğin sağlanmasında ve çalışanlara ve ekipmana fiziksel zarar verme potansiyelinin en aza indirilmesinde kritik bir rol oynamaktadır. Yeni blog yazımızda endüstriyel otomasyonda siber güvenliğin önemi tartışılmakta ve bu sistemlerin etkin bir şekilde güvence altına alınmasına yönelik temel hususlar vurgulanmaktadır.

Endüstriyel Otomasyon Sistemlerinin Savunmasızlığı 

Endüstriyel otomasyon sistemleri, üretim süreçlerini otomatikleştirmek ve kontrol etmek için programlanabilir mantık kontrolörleri (PLC’ler), insan-makine arayüzleri (HMI’lar), sensörler ve iletişim ağları gibi birbirine bağlı çeşitli bileşenlere dayanır. Bununla birlikte, endüstriyel sistemlerde bilgi teknolojisi (BT) ve operasyonel teknolojinin (OT) yakınsaması potansiyel güvenlik açıkları yaratmaktadır. Kötü niyetli aktörler, yetkisiz erişim sağlamak, operasyonları aksatmak, hassas verileri çalmak veya fiziksel hasara neden olmak için bu güvenlik açıklarından yararlanabilir. Bir endüstriyel otomasyon sistemine yönelik başarılı bir siber saldırı, üretimin durması, mali kayıplar, güvenlik riskleri, çevresel tehlikeler ve bir şirketin itibarının zarar görmesi gibi ciddi sonuçlar doğurabilir.

İlginizi Çekebilir:MES ve MOM Sistemleri

Endüstriyel Otomasyonda Siber Güvenliğin Önemi 

Gizli Bilgilerin Korunması: Endüstriyel otomasyon sistemleri tescilli tasarımlar, üretim süreçleri ve müşteri bilgileri gibi hassas verileri depolar ve iletir. Sağlam siber güvenlik önlemleri bu verileri yetkisiz erişime karşı koruyarak fikri mülkiyetin korunmasını ve rekabet avantajının sürdürülmesini sağlar.

Operasyonel Sürekliliğin Sağlanması: Endüstriyel otomasyon sistemlerindeki aksaklıklar, üretimin durması nedeniyle önemli mali kayıplara yol açabilir. Siber güvenlik önlemleri yetkisiz erişimi, kötü amaçlı yazılım bulaşmalarını ve sistem arızalarını önlemeye yardımcı olarak kritik üretim süreçlerinin sürekli çalışmasını sağlar.

Güvenlik ve Çalışanların Korunması: Endüstriyel otomasyon sistemleri genellikle robotlar, montaj hatları ve ağır makineler gibi fiziksel ekipmanlarla etkileşim halindedir. Güvenliği ihlal edilmiş sistemler çalışanların fiziksel zarar görmesine, yaralanmalarına ve hatta ölümlerine yol açabilir. Kuruluşlar, siber güvenlik kontrolleri uygulayarak endüstriyel makinelere yetkisiz erişim, manipülasyon veya kontrol riskini azaltabilir ve işçi güvenliğini sağlayabilir.

Tedarik Zincirlerinin Korunması: Endüstriyel otomasyon sistemleri karmaşık tedarik zincirlerinin ayrılmaz bileşenleridir. Siber güvenlik önlemleri bu sistemleri tedarik zincirini bozabilecek, gecikmelere, aksamalara ve kuruluşlar ve ortakları için potansiyel ekonomik sonuçlara neden olabilecek saldırılardan korur.

Yönetmeliklerle Uyumluluk: Enerji, sağlık ve ulaşım gibi çeşitli sektörlerde endüstriyel otomasyon sistemlerinin güvenliğini düzenleyen özel yönetmelikler vardır. Bu düzenlemelere uyum, kuruluşların yasal olarak faaliyet göstermesi ve cezalardan kaçınması için çok önemlidir. Sağlam siber güvenlik uygulamaları, yasal gerekliliklere uyulmasını sağlayarak güvenli operasyonlar için bir çerçeve oluşturur.

İlginizi Çekebilir:Endüstriyel Haberleşme Protokolleri

Endüstriyel Otomasyon Siber Güvenliği için Temel Hususlar

  • Ağ Segmentasyonu: Endüstriyel otomasyon ağlarının kurumsal ağlardan ayrılması, potansiyel siber tehditlerin kontrol altına alınmasına yardımcı olur. Saldırganların yanal hareketini sınırlar ve bir saldırının kritik sistemler üzerindeki etkisini azaltır.
  • Erişim Kontrolü ve Kimlik Doğrulama: Çok faktörlü kimlik doğrulama ve rol tabanlı erişim dahil olmak üzere güçlü erişim kontrol mekanizmalarının uygulanması, yalnızca yetkili personelin endüstriyel otomasyon sistemlerine ve hassas verilere erişebilmesini sağlar.
  • Düzenli Sistem Güncellemeleri ve Yamaları: Otomasyon sistemi bileşenlerindeki bilinen güvenlik açıklarını ele almak için güvenlik güncellemelerini ve yamalarını derhal uygulamak çok önemlidir. Düzenli sistem bakımı ve güncellemeleri, siber saldırganlar tarafından istismar edilme riskini en aza indirir.
  • Güvenlik Farkındalığı ve Eğitimi: Çalışanların siber güvenlikle ilgili en iyi uygulamalar, sosyal mühendislik teknikleri ve potansiyel tehditlerin tanınması konusunda eğitilmesi, endüstriyel otomasyon sistemlerinin genel güvenlik duruşunu geliştirir. Düzenli eğitim oturumları, kuruluşlar içinde güvenlik bilincine sahip bir kültürün geliştirilmesine yardımcı olur.
  • Olay Müdahalesi ve Kurtarma: Sağlam olay müdahale planları geliştirmek ve düzenli tatbikatlar yapmak bir siber olayın etkisini en aza indirebilir. Yedekleme ve kurtarma mekanizmalarının mevcut olması, operasyonların hızlı ve verimli bir şekilde geri yüklenmesine yardımcı olur.

Endüstriyel otomasyon çağında siber güvenlik büyük önem taşımaktadır. Endüstriyel sistemleri siber tehditlerden korumak, operasyonel sürekliliği sürdürmek, hassas verileri korumak, işçi güvenliğini sağlamak ve tedarik zincirlerinin bütünlüğünü korumak için çok önemlidir. Kuruluşlar ağ segmentasyonu, erişim kontrolü, düzenli güncellemeler, çalışan eğitimi ve olay müdahale planlaması gibi sağlam siber güvenlik önlemleri uygulayarak riskleri azaltabilir ve endüstriyel otomasyon sistemlerinin dayanıklılığını artırabilir, böylece dijital çağda güvenli ve verimli operasyonların önünü açabilir.

Yazar

Aksa Otomasyon

Aksa Otomasyon firması, öncelikli olarak "Endüstriyel Otomasyon" alanında faaliyet göstermektedir. Bayiliğini ve Sistem Entegratörlüğünü yaptığı dünyanın önde gelen firmaların otomasyon ürünlerini ivedilikle sağlarken, diğer yandan itinayla çözüm önerileri sunmaya çalışmaktadır.