Aksa Otomasyon Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 İlkeleri

 • Kalitede sürekliliği sağlamak için, yönetim kalitesini geliştirmek, gerekli yönetim sistemlerini hayata geçirmek,
 • Müşterilerin beklentilerini tespit etmek ve bu beklentileri aşmak için hizmetleri geliştirmek,
 • Teknolojideki gelişmeleri takip etmek ve daha iyi hizmet için teknoloji yatırımı yapmak,
 • İnsan kaynaklarına yatırım yapmak, eğitim ve etkinliklerle çalışanların yetkinliklerini artırmak,
 • Performans kıstaslarını belirlemek ve düzenli olarak performans değerlendirmesi yaparak, sonuçları çalışanlarla paylaşıp değerlendirmelerde bulunmak,
 • Yürürlükte bulunan kanun, hukuki düzenleme ve kurallara uygun olarak operasyonları yürütmek,
 • Çalışanlara eşit fırsatlar sağlamak,
 • Sosyal ve toplumsal sorumlulukla hareket etmek ve faaliyet gösterilen bölgenin gelişimine katkıda bulunmak,
 • Çevre sağlığı ve iş güvenliği konusunda tehdit oluşturan her türlü koşulları gidermek,
 • Çalışanlara, müşterilere ve iş ortaklarına sağlıklı çalışma koşullarını sağlamak,
 • Kurumsal bilgileri herhangi bir zarara ya da kötü kullanıma karşı korumak,
 • Şirketin kaynaklarının uygunsuz kullanımına izin vermemek,
 • Şirket kayıtlarına ve bilgilerine izinsiz erişime, bunların gizliliğine zarar verilmesine, çalınmasına, müşteriye ya da çalışana ilişkin bir kaydın izinsiz bir şekilde kötü amaçlı kullanımına, çalışma ortamına zarar verecek tutum ve davranışlarda bulunulmasına hiçbir şekilde izin vermemek,
 • Daima güler yüzlü, şeffaf ve dürüst olmaktır.