Aksa Otomasyon Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası


Aksa Otomasyon Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin öncelikli hedefi; bünyesinde bulunan çalışanları, stajyerleri, tedarikçileri, müşterileri, ziyaretçileri ve komşuları için uygun İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) koşullarını sağlamayı, bulunan bu koşulları sürekli olarak iyileştirmeyi benimsemiştir.

Yöneticilerden tüm çalışanlarına ve paydaşlarıyla paylaşılacak bu sorumluluk çerçevesinde;

* Oluşabilecek tehlikeleri önceden belirleyerek, emniyetli ve sağlığa ilişkin ilkeler kapsamında hasar, kaza ya da kayıplara karşı önlem almayı,

* Ülkede yürürlükte olan İSG mevzuatı yükümlülüklerimizi eksiksiz yerine getirmeyi,

* Çalışanları ve tüm paydaşlarının bağlılıkla uyacağı bir İSG kültürü oluşturmayı,

* “ÖNCE GÜVENLİK” prensibini her çalışanımızın benimsemesini sağlamayı,

* İSG çalışmalarını sürekli iyileştirme felsefesi ile yürütmeyi,

* Ortam kaynaklı riskleri engellemek için gerekli analizleri yaparak PROAKTİF önlemler almayı,

* Davranış kaynaklı riskleri engellemek için çalışanlarının tüm eğitim ihtiyaçlarını karşılayıp, bilinçlendirmeyi,

* Gerçekleşen risklerin tekrarını önlemek için vaka analizi yaparak gerekli tedbirleri almayı,

* İş Sağlığı ve Güvenliği için gereken iş gücünü ve finans kaynağını ayırmayı,

* Şirketler arasında bilgi paylaşımını da sağlayacak Yıllık İsg Programı oluşturmayı ve İsg İç Denetimi yaparak İSG Politikasının takipçisi olmayı hedefliyor bu konuda gerekli aksiyonları alarak tüm sorumluluğu üstlenmektedir.