Verimli ve basit sistem için Akıllı G/Ç Akıllı G/Ç kullanan kullanıcılar, kablolamayı ve G/Ç’yi gerçek zamanlı olarak azaltabilir, bu da basit ve etkili bir sistemin gerçekleştirilmesine yardımcı olur. Ayrıca çeşitli I/O (DC/TR/Realy) sağlar ve çeşitli iletişimi destekler (Rnet, DeviceNet, Profibus-DP, RS422/485).