LS Electric İH Serisi Standart Vektör Kontrollü – Değişken Frekanslı Sürücü

ÜRETİMİ DURDURULMUŞTUR. (Discontinued)