Yüksek hız, çok eksenli veya matematiksel işlemlerin yoğun olduğu CNC gibi uygulamara PLC’ lerin cevap verememesi sonucu hareket kontrolcüler (motion controller) ortaya çıktı. Eğer uygulama, basit hareket profiline veya çok sayıda giriş çıkış kontrolüne ihtiyaç duyarsa PLC; eğer uygulama yüksek hız, çok eksen, interpolasyon, matematiksel işlemler ve çoklu görevlere (multi-tasking) ihtiyaç duyuyorsa hareket kontrolcü mantıklı seçim olur. Çünkü hareket kontrolcüler için giriş çıkış kontrolleri ikinci plandadır