Wieland Elektrik Spark Gap Tip Parafudr

Varistör teknolojili ürünlerde genellikle kartuşlar, üzerlerinde bulunan bayraklar renk değiştirerek arıza durumuna düştüklerini gösterirler. Bu durum yıldırımın sıklıkla düştüğü noktalarda büyük risk oluşturmaktadır.

Bundan dolayı varistör ve diyot gibi yarı iletken teknolojisi taşımayan tamamen kimyasal sönümlemeye odaklı yeni nesil ürünlerin kullanılması her yönden daha avantajlıdır. OBO “Spark Gaps” teknolojili yıldırım koruma ürünleri ve B sınıfları yıldırım koruma odaklı ürünlerde tamamen bu teknoloji ile üretilmektedir.