Bu tür şalterler, yapı, fabrika, gemi vb. elektrik besleme tesisatlarında çeşitli ihtiyaçları karşılayacak şekilde ana güç şalteri olarak kullanılır.