Akım ve gerilim trafolarının güvenli testi için tercih edilen seçim

ESSAILEC test blokları, akım ve gerilim trafolarının veya sensörlerin sekonder devrelerine kurulan sayaçların ve koruyucu rölelerin akım ve gerilim ölçümü, izlenmesi, onarımı veya değiştirilmesi gibi test işlemlerinin güvenli ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlar.