Enerji analizörü, güncel teknolojiler ile elektrik enerjisinin sürekli olarak izlenmesini, ölçüm verilerinin sürekli olarak kayıt altında tutulmasını ve gerektiğinde kayıtların uzak cihazlarla ve yazılımlarla haberleşerek iletilmesini sağlayan izleme cihazlarına verilen isimdir. Güç kalitesi ve enerjinin önemi gün geçtikçe artarken, tüketicilere yüksek kalite ve verimlilikte kesintisiz elektrik sağlanabilmesi öncelikli hale geldi. Elektrik enerjisinin verimliliği enerji olarak kullanılabilen görünür enerji miktarına bağlıyken; kalitesi ise büyük oranda içerdiği harmonik bileşenlerin elimine edilebilmesi ile sağlanır.

Enerji analizörleri ile tek faz ve üç faz gerilim ve akım rms değerleri, aktif ve reaktif (kapasitif veya endüktif) güç değerleri, aktif ve reaktif enerji değerleri, güç faktörü, şebeke frekansı, ortalama ve maksimum güçler, demand ve harmonik bozulmalar ölçülebilmektedir. Ölçülen değerler enerji analizörünün hafızasına kaydedilebilir, ekranında görüntülenebilir, haberleşme protokolleri sayesinde bilgisayar ortamına aktarılıp depolanabilir veya haberleşme protokolleri sayesinde uzaktan izlenebilir.