Analog girişlerin SM1 – 2 kanal modülü, standart sinyalleri, direnç veya sıcaklık sinyallerini MODBUS protokolü aracılığıyla RS-485 veya RS-232 portu üzerinden erişilebilen sayısal verilere dönüştürmek için tasarlanmıştır.
SM2 – 4 kanal analog giriş modülü, standart sinyalleri, direnç veya sıcaklık sinyallerini MODBUS protokolü aracılığıyla RS-485 veya RS-232 portu üzerinden erişilebilen sayısal verilere dönüştürmek için tasarlanmıştır.
SM3 modülü, mantıksal durumları toplamaya veya girişlerden gelen darbeleri saymaya ve bunları RS-485 arayüzünün tabanında çalışan bilgisayarlı sistemlerde kullanılabilir duruma getirmeye yöneliktir.
SM4 mantık çıkış modülü, basit yürütme aygıtlarını, ana aygıttan RS-485 arayüzü aracılığıyla alınan atanmış mantıksal durumlar yoluyla kontrol etmeye mahkumdur.
S4AI, Modbus protokolü ile standart sinyalleri (akım, voltaj, sıcaklık, direnç) dijital RS-485 sinyaline dönüştürmeye ayrılmış 4 analog giriş modülüdür.
SM5 mantıksal girişler modülü, girişlerin mantıksal durumlarını toplamaya ve bunları RS-485 arayüzünün temelinde çalışan bilgisayarlı sistemlerde kullanılabilir duruma getirmeye yöneliktir.
S4AO, MODBUS protokolü aracılığıyla gönderilen dijital verileri standart DC (voltaj veya akım) sinyallerine dönüştürmek için ayrılmış 4 analog çıkışlı bir modüldür.
PD22, nesne bölümü ile ana sistem arasındaki veri alışverişinde bir ara eleman olarak uygulanır.
PD51 dönüştürücü / tekrarlayıcı RS-485 / RS-232 arayüzü, RS-232’yi bir RS-485 arayüzüne veya RS-485 arayüzünü, RS-485 arayüzüne, format ve yapıya müdahale etmeden dönüştürmek için tasarlanmış dijital bir cihazdır iletilen verilerin