Wieland Elektrik Bina Dairesel Konnektör – RST®

Ister Garajlar, Seraler veya gemi yapımında olsun: Koruma derecesi yüksek Elektrik Tesisatıları her yerde bulunabilir. Bu alanlarda elektrik tesisatının profesyonel olarak uygulanması çok önemli bir rol oynar. Ama uygulamada nasıl görünüyor? Zor montaj şartları ve artan zaman baskısı çoğu kez koruma derecesi kaybına ve sonuçta ekipmanın devre dışı kalmasına yol açar. Birkaç temel bileşenler ile (konnektörleri, cihaz bağlantılarının manifoldu ve önceden birleştirilmiş kablolar) karmaşık tesisat talepleri dağıtıcıdan her noktaya kadar gerçekleştirilebilir. Bu zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar.