Sensör

Endüstriyel Görüntü İşleme

Görüntü işleme sistemleri kamera sistemleri çerçevesinde geliştirilen en büyük sensör teknolojilerinden biri olarak kabul edilir. Endüstride robotik faaliyetleri işlemesinde her entegre ürünün gerek kullanımda gerekse de entegrasyonda çok fazla avantaja sahiptir. Gelişen teknoloji ile beraber devamlı üst düzey versiyonları üretilmekte tamamı ile verim sağlayan performansa sahip olmaktadır. Dördüncü sanayi devrimi Endüstri 4.0’ın en gelişmiş kamera sistemleri bileşen teknolojisi olmaktadır.

Akıllı Geleceğin Önemli Bir Bileşeni Olan; Endüstriyel Görüntü İşleme 4.0

Akıllı bir gelecek için önemli bir bileşen olarak kabul edilen endüstriyel görüntü işleme sistemleri, endüstriyel otomasyonun yönlendirilmesinde çok fazla yardımı dokunur. Tipik görüntü elde etme araçları ile beraber çalışarak görüntüleri içe aktarır ve veri elde etme amacıyla karmaşık bilgileri çözümler, değerlendirir ve kontrol eder. Otomatikleştirilmiş üretim için en değerli makineler arasında yer alır. Halihazırda bu eko-sistem ürünü, teknoloji sektöründe esnek avantajlarıyla kullanılmaktadır. İşletmelerde üretimde devamlı bir süreklilik kazandırmayı amaçlar ve bu gayeyle maliyetini kısa sürede karşılar.

SICK AppSpace Ekosistem Formu

Şuan için piyasada bulunan tek eko-sistem formu olarak tanımlanan SICK AppSpace ile beklenenden daha üst düzeyde görüntü işlemede başarı sağlar. İster geleneksel olan 2B sensörler için kullanılsın isterse de 3B üçgenleme, stereo kamera ya da mesafe tarayıcı olarak çok amaçlı işlevsel çözümleri sunar. Aynı zamanda uygulama geliştiricileri entegre çalışabilir, gerektiğinde internetten yardım alarak güncelleme yapabilir. Geleceğe dönük bireysel çözümler için görüntü işleme ve bellenim özelliği gösteren sistemler donanımın ötesinde katma değer yaratmada yeterince fayda sağlamayı amaçlar.

Küçük Partiler Halinde Üretim İmkanı

Endüstriyel görüntü işleme araçları sayesinde büyük üretimler daha hızlı devam etmektedir. Ancak bu sistemler özellikle küçük partiler halinde üretimde oldukça başarılıdır. Birçok iş parçasını işleyim başta olmak üzere tekstil vb. Sektörlerde başarılı bir şekilde küçük partilerle gerçekleştirir. Metal vb. Parçaların büyük miktarlarda üretiminden ziyade daha küçük partilerde seri olarak üretilmesinde de büyük role sahiptir.

Hızlı Üretimde Denetleme Rolü

Bu sistemler ayrıca denetçi olarak da kullanışlı modeller olmaktadır. Servis çağrısı bulunan parçaların, arızalı veya aksamaya sebep olan hatalı cihaz davranışlarını tespit eder. Otomatikleştirilmiş karşı önlem özelliği ile üretimde rahatsız edici olarak değerlendirilen durağanlığa karşı önemli bir avantajdır. Diğer yandan endüstriyel kamera sistemleri büyük iş parçalarının da çeşitli özelliklerini saptamada, renk ve şekillerine ilişkin denetlemede büyük role sahiptir.

Takımlar Halinde Entegre Çalışabilme Özelliğine Sahip

Endüstriyel görüntü işleme sistemleri iş akışının devamlı yürümesini sağlayan önemli parçalardır. Farklı cihazlarla entegre çalışabilir, süreçte maksimum verimler elde edilebilir. Aynı zamanda insanlarla beraber çalışarak onlara koordineli çalışmayı destekleyen veri bilgilerini iletebilir, Görüntü işleme sistemleri ilerleyen teknoloji ile beraber devamlı olarak küçülerek hafiflemektedir. Bu durum uzaktan anlık kontrollerin sağlanabileceğini, değişken kararların anlık uygulanabileceğini ve sistemlerin yorulmadan veri aktarabileceğini göstermektedir. Değişen ve gelişen teknoloji ile beraber çok yakın bir gelecekte bunları görmek mümkündür.

Yazar

Aksa Otomasyon

Aksa Otomasyon firması, öncelikli olarak "Endüstriyel Otomasyon" alanında faaliyet göstermektedir. Bayiliğini ve Sistem Entegratörlüğünü yaptığı dünyanın önde gelen firmaların otomasyon ürünlerini ivedilikle sağlarken, diğer yandan itinayla çözüm önerileri sunmaya çalışmaktadır.